Oktoobris liitus Saue vald ametlikult Noortegarantii Tugisüsteemiga (NGTS), mis on riiklikult loodud toetussüsteem 16–29-aastastele noortele haridusteele naasmiseks ja/või tööturule jõudmiseks. NGTS toetavaid tegevusi osutatakse läbi kohaliku omavalitsuse – teenus koosneb infosüsteemi lahendusest ja juhtumikorraldusest. Infosüsteemi abil tehakse päring teistesse riiklikesse registritesse, mille tulemusel saab kohalik omavalitsus nimekirja oma piirkonna 16-26 aastastest mitteõppivatest ja mittetöötavatest noortest. Nimekirjas on 16–26-aastased noored, kes vastavad kõigile järgmistele tingimustele:

1) ei õpi,
2) ei tööta,
3) ei ole töötuna arvel,
4) ei ole tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist töövõime kaotust,
5) ei saa töötamise toetamise teenust,
6) ei tegele ettevõtlusega,
7) ei saa hüvitist alla pooleteiseaastase lapse kasvatamise eest,
8) ei kanna vangistust või eelvangistust,
9) ei viibi asendus- või kaitseväeteenistuses.

Juhtumikorraldaja, kelleks Saue vallas on hetkel Laagri noortetoast tuttav noortejuht Lisette, saadab nimekijas olevatele noortele kõigepealt sõbraliku kirja. Kui ka Sina Lisettelt kirja saad, siis ära ehmu, ta tunneb lihtsalt huvi, kas ja missugust tuge Sa vajad, et elus järgmisi põnevaid samme ette võtta. Kui Sa talle vastad, siis saabki alguse teievaheline edasine suhtlus, mille käigus selguvad Sinu soovid ja vajadused ning vormub plaan, kuidas seda kõike ellu viia.

Novembris toimusid NGTS teemaline koostööpäevad Tartus, kus osalesid noortekeskusest Lisette ja Kristi. Ühiste ümarlaudade taha olid toodud enamus Eesti kohalikke omavalitsusi, et kaardistada ühisosa ning teha koos tulevikuplaane. 2023. aasta kevadperioodil on avanemas taotlusvoor, mille kaudu on võimalik kõnealuseid noori veelgi rohkem ja süsteemsemalt toetada. Ühise laua taga tekkiski mõte, et Lääne-Harjumaa omavalitsused võiksid siin seljad kokku panna ja taotlusele ühiselt läheneda.

Nende mõtetega astume nüüd üheskoos edasi, kutsume erinevad osapooled ühise laua taha, et kevadel, kui taotlusvoor avaneb, oleme juba kindlad ja teadlikud, kuidas ühiselt oma noori veelgi paremini unistuste elluviimisel toetada.

Leave a Reply