Saue Noortekeskus koondab enda alla Saue valla noortekeskused ja -toad Sauel, Laagris, Riisiperes, Haibas ja Turbas. Tutvu Saue valla noortekeskustega lähemalt SIIN.

 

Saue Noortekeskus

Saue Noortekeskus on peamine Saue Vallavalitsuse hallatav noorsootööasutus Saue vallas, mis on siduspunktiks kogukonna ja noorte vahel. Tegemist on kogemusõppe keskusega noortele, mille roll on lähtuvalt noorte soovidest ja vajadustest võimaldada neile parimaid tingimusi enesearenguks, et neist kasvaksid edukalt toimetulevad ühiskonnaliikmed.

1998. aastal tegevust alustanud Saue Noortekeskus on üks vanimaid noortekeskusi Eestis, mis algusaastatel tegutses Saue Linnavalitsuse keldrikorrusel, kuid alates 2011. aastast toimetab avarates ruumides, mis ehitati sihtotstarbeliselt noortekeskuseks läbi Euroopa Regionaalarengu Fondi projektikonkursi “Hariduse infrastruktuuri arendamine.” 2017. aastal läbi viidud haldusreform ja Saue linna ühinemine Saue, Nissi ja Kernu valdadega andis aga kogu noortekeskuse tegevusele hoopis uue ja laiema perspektiivi. Täna kuuluvad Saue Noortekeskuse alla ka noortetoad Laagris, Haibas,  Riisiperes ja Turbas. Lisaks on noortejuhid nõu ja jõuga abiks ka Laitse Seltsimaja noortekas.

Saue Noortekeskuse põhitegevus on pakkuda noortele võimalust osaleda avatud noorsootöös, mis on kõikidele noortele tasuta kättesaadav teenus ja ei sea eeltingimusi noore soole, vanusele ega muudele iseärasustele. Noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega.

Lisaks vaba aja veetmisele noortekeskuses on noorel võimalus osa saada erinevatest noorteprojektidest ja -programmidest; osaleda erinevates huviringides, sh avatud teemapäevadel, mis on osalejatele tasuta; saada osa noorteüritustest, koolitustest, laagritest, malevast ja proovida ka ise teistele noortele midagi korraldada. Viimaseks on noortekeskuses loodud eraldi noortealgatuste fond.

Noortekeskusel on aastate jooksul välja kujunenud pikaajalised traditsioonilised tegevused: Pivarootsi kunstilaager, suvine linnalaager, kevadlaager, töömalev, Saue laste- ja noortepäev, öömatk “Matkates Vabariigi aastapäevale”, kevadine “Timo-matk” ja erinevad noorteüritused.

Saue Noortekeskuse mitmekülgsetest tegevustest saab osa vähemalt 25% kõikidest Saue valla noortest.

VISIOON 2023Saue Noortekeskuse strateegiadokument

Saue Noortekeskuse põhimäärus

MINE LINGILE

Saue Noortekeskuse arengukava 2024 - 2028

LAADI ALLA

Saue Noortekeskuse kodukord

LAADI ALLA

Saue Noortekeskuse dokumendiregister

MINE LINGILE

Saue valla noorsootöö kvaliteedi hindamine 2023

LAADI ALLA

Saue valla noorsootöö kvaliteedi hindamine 2020

LAADI ALLA

Saue valla noorsootöö kvaliteedi hindamine 2017

LAADI ALLA

Saue Noortekeskuse andmekaitsetingimused

LAADI ALLA