Saue Noorte Töömalev on pika traditsiooniga, sel aastal toimub järjekorras juba 23. malevasuvi. Töömalevat korraldab Saue Noortekeskus koostöös Saue Vallavalitsuse, valla hallatavate asutuste ja valla territooriumil asuvate ettevõtetega. Malev on noorte seas väga populaarne ning igal aastal kandideerib malevasse aina rohkem ja rohkem huvilisi. Meil on hea meel teatada, et sel aastal saame tööle võtta 150 noort.

Töömalev annab võimaluse proovida ja tundma õppida erinevaid erialasid ning töövaldkondi. Noorte töömalevas varasemalt käinud noored on välja toonud, et malev annab hea võimaluse proovida, mis neile meeldib ning avastada, milles nad on head või mis vajab lihvimist. Märkimisväärne on ka see, et noored ei pea esmatähtsaks motivaatoriks palka, vaid pigem hinnatakse kõrgelt isiklike uute kogemuste saamist. Samuti peetakse tähtsaks millegi ära tegemist oma kodukoha hüvanguks.

Noortemaleva võlu peitub kindlasti ka selles, et ühendatud on töö ja vaba aeg. Peale tööpäeva lõppu on malevlastel võimalus aega veeta noortekeskuses, kaasa lüüa erinevates töötubades ning osaleda malevalõpu väljasõidul. Ühistegevused annavad noortele võimaluse omavahel paremini tuttavaks saada.

Milliseid töid malevlased teevad?

Peamised malevas tehtavad tööd on kergemad koristamis-, haljastus-, heakorra- ja abitööd. 2020. aasta suvel annavad malevalastele tööd Saue valla hallatavad asutused, samuti pikaajalised koostööpartnerid erasektorist. Tööd tehakse Saue valla erinevates piirkondades: Saue linnas, Laagris, Haibas, Turbas, Riisiperes, Hüürus.

Kuidas käib töömalevasse kandideerimine?

Saue Noorte Töömalevasse kandideerimine on veebipõhine. Online-registreerimisvormis saab noor täita oma CV ja motivatsioonikirjelduse. Kandideerimine algab 1. aprillil kell 14.00 ning lõpeb 17. aprillil kell 14.00.

Kandideerimisvorm on kättesaadav alates 1. aprillist Saue Noortekeskuse kodulehel www.sauenoortekeskus.ee. Otselink kandideerimisankeedile ilmub ka Saue Noortekeskuse Facebooki lehel.

Kandideerima ootame noori alates 13. eluaastast. Tööintervuud toimuvad maikuus. Malevasse pääsenud noorega sõlmitakse tööleping. Maleva tööpäeva pikkus on 4 tundi. Kogu täpsema info saab noor kandideerimisvormi täites.

2020 toimuvad malevavahetused:

  • 10.-19. juuni 2020 Pivarootsi välisvahetus
  • 10.-19. juuni 2020 Saue valla piirkonna I vahetus
  • 10.-19. august 2020 Saue valla piirkonna II vahetus

Ära siis unusta end 1. aprillil malevasse kirja panna.

Kui väga hästi ja põhjalikult kirjutad, siis pääsed malevasse ilma tööintervjuuta!

Töö kiidab tegijat 😉