Tegevused

Saue Noortekeskuse suvelaager Naissaarel

By aprill 12, 2024 aprill 30th, 2024 No Comments

Matkad, loovuspraktikad, vaimne tervis, sport, suvi, uued sõbrad ja imeline Naissaar

Noori ootab Naissaar alates 10. eluaastast. Registreerimine arno.ee keskkonnas
Laagrimaksumus: 280.-

 

NÄIDISPÄEVAKAVA:

Kellaaeg  Tegevuse lühikirjeldus 
09:30  Äratus
09:45  Hommikuvõimlemine ja hügieen
10:00  Hommikusöök 
10:15  Tubade koristamine  
10:30  Vaikuseminutite harjutus tegevusse häälestumiseks 
10:35  Meeskondlikud harjutused üksteise tundma õppimiseks
11:35  Paus 
11:45  Vaikuseminutite harjutus tegevusse häälestumiseks 
11:50  Noorte poolt teatevõistluste ettevalmistamine koos kasvatajatega
12:35  Paus 
12:45  Teatevõistlused 
13:45  Aruteluring väiksemates rühmades tegevuste ettevalmistuse ja elluviimise osas
14:00  Lõunasöök 
14:30  Paus 
14:55  Vaikuseminutite harjutus tegevusse häälestumiseks 
15:00  Talendishow ettevalmistused 
18:00  Õhtusöök 
18:35  Vaikuseminutite harjutus tegevusse häälestumiseks 
18:40  Filmiõhtu ettevalmistused – ruumi loomine, refleksiooniringi küsimuste moodustamine, snäkkide valmistamine, jt tegevused üheskoos  
19:30  Õhtuoode 
19:45  Filmiõhtu, kus vaadatakse filmi andekusest, hiljem toimub arutelu. 
21:45  Hügieen, muud tegevused enne magamaminekut. 
22:30  Öörahu 

 

LAAGRI KODUKORD:

alkoholi, narkootiliste ainete ja tubakatoodete laagri territooriumile toimetamine ning nende tarbimine  
on rangelt keelatudteavitatakse vanemaid, konfiskeeritakse vahendid ja saadetakse koju.  
mobiiltelefone ja väärtesemeid soovitame laagrisse mitte kaasa ttalaagri korraldaja ei vastuta kaotatud esemete eest.  
Juhul, kui laagripoolseid soovitusi ei järgita, laagri korraldaja kadunud asjade eest endale vastutust ei võta;
isiklike asjade eest noortelaager ei vastuta; 
tubadest lahkudes tuleb kontrollida, et aknad ja uksed oleksid suletud ning elektrivalgustus ja elektriseadmed  
välja lülitatud;
 
igapäevaselt tuleb koristada enda tuba,  hoida korras oma voodi ja täita üldhügieeninõudeid; 
Kasvatajatel on õigus tube kontrollida; 
noortelaagri territooriumilt lahkumine on lubatud ainult koos kasvatajaga või etteteatamisel ka  
koos lapsevanemaga/eestkostjaga; 
ujuma tohib minna ainult koos kasvatajaga; 
tulekahju ja muude ohuolukordade tekkimisel tuleb sellest kohe informeerida personali ning  
koguneda eelnevalt kokkulepitud kohta;
 
lahtise tule tegemine keelatud; 
lõkke ütamine laagrijuhataja loata on RANGELT KEELATUD! 
materiaalse kahju tekitamisel noortelaagri, isiklikule ja muule varale, on kahju kohustatud  
hüvitama lapsevanem või eestkostja; 
noortelaagris on öörahu kell 23.00-8.00. Öörahu ajal viibitakse oma toas. 
noortelaagri kodukorrast mittekinnipidamisel võetakse ühendust lapsevanema või hooldajaga ning  vajadusel saadetakse noor enne laagrivahetuse lõppu koju (laagritasu lapsevanemale ei hüvitata, transpordi organiseerib laagri korraldaja ja selle eest tasub lapsevanem või eestkostja).

Leave a Reply