Saue Noortekeskuses on õppetöö katkestatud alates 16. märtsist.

Märtsikuu arved tühistatakse ja juba makstud raha tagastatakse kui vanem esitab 15. aprilliks aadressile mart.martinson@sauevald.ee  vastava lihtkirjaliku taotluse.

Taotluses tuleb ära märkida lapse nimi, maksja nimi ja maksja kontonumber, samuti asutus ja mille eest tasu on makstud.

Kui maksja vastavat taotlust ei esita, jääb tasutud summa ettemaksuks ja tasaarveldatakse järgmise valla poolt esitatava arvega.

Aprillis arveid ei esitata.

Täna ei oska keegi vastata, kui kaua eriolukord kestab ja nii pole ka võimalik pikemaid plaane teha.

Oleme kannatlikud ja hoiame tervist.

Leave a Reply