1. Kui kaua sa noortekeskust juhtisid ja kui kaua sa üldse noorsootööd oled teinud?

Tulin Saue Noortekeskusesse esmakordselt tööle 2005. aasta veebruaris. Olin oma noorsootöö õpingutega umbes poole peal, kui toonane juhataja Erna mu ühelt seminarilt „üles korjas“ nii et Saue Noortekeskusest saigi tegelikult minu esimene ametlik erialane töökoht. Alguses töötasin õpingute kõrvalt osalise koormusega. Pärast õpingute lõppu suundusin aastaks Ukrainasse vabatahtlikuks ning naastes jätkasin juba täiskoormusel. Vahepeal olen mõned aastad lastega kodus veetnud ning viimased 10 aastat olnud juhiametis.

  1. Miks sa langetasid sellise otsuse elus tegeleda noortega?

Kuidas noorel inimesel need otsused ikka sünnivad? Kandideerisin erinevatesse ülikoolidesse ja läksin sinna, kuhu sisse sain. Valitud eriala juhtus olema noorsootöö. Kui siis Erna mu poole ülikooli pealt enda tiiva alla võttis, hakkasid kõik asjad juba iseenesest juhtuma. Mina sobitusin noortega ja nemad minuga. Noorsootöötaja elukutse on üks vingemaid ameteid, kus saad teha kõike seda, mida armastad ja milles oled hea ning seda kõike noortele edasi anda. Lapsed ja noored on kõige ehedamad, julgemad ja ausamad koostööpartnerid, kes mul on elus olnud.

  1. Mis või kas on aastatega noortes muutunud?

Noortes ei ole midagi muutunud. Nemad on ikka sama julged ja sama ausad, vajavad tähelepanu ja ootavad tagasisidet. Keskkond meie ümber muutub ja me peame suutma sellesse kohanduda.

  1. Mida oli/on sellega seoses vaja muuta noortekeskuse töös?

Kuna keskkond muutub, siis peab noorsootöötaja olema väga hea kohanemisvõimega. Noored veedavad täna suure osa oma vabast ajast mitte noortekeskuses vaid internetis. Kui vanasti oli piljardilaud see, mis noored noortekeskusesse tõi ja mille ääres oli hea suhteid luua, siis täna peab see olema miski muu, mis neid siin köidab ja nad telefonist välja tõmbab. Eelkõige peab selleks olema see inimene siin, kes noore vastu võtab. Tema pärast tullakse siia, sest temaga tahetakse rääkida, temaga oma mõtteid ja kogemusi jagada. Noorsootöötaja peab täna rohkem kui kunagi varem oma mugavustsoonist välja tulema, õppima uusi asju, olema valmis tegema tegevusi, mis tunduvad talle mõttetud, imelikud, naljakad või vastumeelsed. Ta peab noori päriselt kuulama ja kaasama, sest vastasel juhul jääb ta üksi noortekasse istuma, ootama ja imestama, et miks küll keegi enam ei tule.

  1. Kuidas on läinud noortekeskusel pärast ühinemist? Millised olid muudatused?

Noortekeskusel läheb pärast ühinemist hästi. Suuremad liitumisvalud on läbi elatud ja üle hingatud. Ühise toimetamise suurim pluss on hea ülevallaline ülevaade, ühistel alustel toimetamine, sarnased arusaamad tegevustest ja põhimõtetest, ühised traditsioonid ja omavaheline koostöö. Miinusena võib välja tuua selle, et keeruline on hoida üleval meeskonnavaimu, kui kõik tiimiliikmed üksteisest nii kaugel on. Suurim muudatus ilmselt ongi olnud see, et me kõik käime üksteise noortekates vajadusel asendamas või lisaväärtust loomas. Sellist asja varem ei olnud ja polnud võimalikki. Oluliselt on sagenenud ühised tegevused, mis toovad noored valla eri paigust ühte kohta kokku. Üks selliseid oli alles hiljuti noorsootöö nädalale pühendatud inspiratsioonipäev.

  1. Mida sa soovid enda järeletulijale ja valla noortekeskusele üldises plaanis?

Oma meeskonnale soovin eelkõige oskust ja tahet teha omavahel koostööd; teha meeskonnana tegevusi, mis Teid üksteisele lähemale tooks ja tiimitunnet tugevdaks. Kaasake ja kuulake noori, see on kõige tähtsam. Saue Noortekeskusele üldiselt soovin jätkuvat arengut – me oleme nii kaugele jõudnud, nii palju teinud. Kohe tekib Saue valda noortevolikogu, oleme hakanud tegelema oma NEET-noortega. Kõik, mille me oma viimasesse arengukavasse sisse kirjutasime, on moel või teisel täide läinud või kohe-kohe täitumas ja ma olen selle üle väga uhke. Uuele juhile soovin julget mõttelendu: Sauel on alati olnud kombeks kõik ülemõistuse ideed ellu viia. Meie jaoks pole miski kunagi võimatu olnud. Ole innovaatiline ja usalda meeskonda, siis hakkavad imed juhtuma.

  1. Kuhu sind teed edasi viivad?

Ma teen edasi seda, mida ma väga hästi oskan – korraldan, organiseerin, juhin ja juhatan vägesid. Mul on ettevõte (www.paeveski.ee), mis tegeleb sündmuste korraldamisega, nii et kui kellelgi on vaja ära organiseerida suve- ja talvepäevad või vajate aastalõpupeole õhtujuhti, siis olen ma Teie jaoks alati olemas. Lisaks olen sisenemas sotsiaalvaldkonda, kus aitan oma heal sõbral Piretil ja MTÜ-l Masaan osutada kvaliteetset erihoolekande teenust inimestele, kes seda vajavad.

 

 

Lõpetuseks.

Ma olen siin Sauel arenenud ja kasvanud selleks imeliseks inimeseks, kes ma täna olen. Minu õpetajad Üllar ja Monika on endiselt siin ning saavad samamoodi toetada uut tulijat. Mu staaz Sauel on kokkuvõttes üsna pikk ning selle aja jooksul on mul olnud rõõm töötada väga paljude imeliste kolleegidega. Ma olen Teile kõigile tänulik, et olete aidanud minust v

ormida seda, kes ma täna olen. Igaüks Teist on jätnud jälje, mälestuse, mulje. Aitäh, et olete võtnud mind sellisena nagu ma olen ning elanud üle kõik minu otsekohesed väljaütlemised (neid ei ole olnud vähe, ma tean!) Aitäh kõikidele teistele Saue valla allasutustele ja ettevõtetele, kellega mul moel või teisel on olnud võimalus koostööd teha. Saue vald on heades kätes ja siin on hea töötada!

Küsis Sirje Piirsoo 🙂

Leave a Reply