Sel aastal pakub Saue Noorte Töömalev tööd pea sajale noorele, kes on vanuses 13-17. Saue Noorte Töömalev on noorte seas hinnatud ja väga populaarne. Sel aastal kandideeris malevasse 159 noort. Esimesed malevarühmad alustasid juba juunikuus, mil toimus välisvahetus Pivarootsis Läänemaal ja alustas esimene vahetus Saue valla erinevates piirkondades. Teine malevavahetus leiab aset augusti teises pooles. Sellel aastal tehakse tööd Saue linnas, Laagris, Riisiperes, Turbas ja Haibas. Malevalaste peamisteks tööülesanneteks on haljastus- ja koristustööd valla allasutustes ja erinevates Saue valla  ettevõtetes.

Malevasse kandideerimine algas juba aprillis, selleks oli vaja malevlasel täita elektrooniline kandideerimisvorm, mis sisaldas endas CV-d ja motivatsioonilahtri täitmist. Seejärel sai noor valida kaks eelistust, kuhu soovib tööle minna. Saue Noorte Töömalevas tehakse koostööd enam kui 20 partneriga, seega on malevlasel valida väga mitmete ja erinevate töövaldkondade vahel. Noor saab esmase töökogemuse just temale sobivas valdkonnas. Malev annab noorele hea tõuke astuda esimesed sammud tööturul ning teha seda oma koduvallas, elukoha lähedal.

Kui noortemaleva peamine eesmärk on tutvustada noorele tööle kandideerimise protsessi, töötamise olemust ning uute teadmiste ja oskuste pakkumist, siis maleva võlu seisneb kindlasti ka selles, et töökasvatus ühendatekse aktiivse vaba aja veetmisega. Nii ka Saue Noorte Töömalevas. Peale tööpäeva on malevlastel võimalus vaba aega veeta noortekeskuses, toimuvad ka erinevad töötoad ja malevavahetuse lõpu väljasõit.

Pivarootsi välisvahetuse noortele korraldati noorsootööd tutvustav töötuba, kus kasutati lisaks tavalisele grupitööle VR prille ja liitreaalsuse mängu. Töötoa koordinaatoriks oli Eesti Noorsootöötajate Kogu. Puhkepäevadel võtsid Pivarootsi välisvahetuse noored ette jalgrattamatka naabervalda, ööbima jäädi Ermistu Puhkekülla.

Saue piirkonna vahetusele korraldatakse tehnikaalane töötuba Saue HobiZones, kus noortel võimalus kätt proovida roboti ehitamises. Malevavahetus lõpeb väljasõiduga Pirita Seiklusparki. Augustikuu malevlasi on ootamas ees samuti erinevad vaba aja tegevused ja töökad kaks nädalat erinevatel tööobjektidel.

Vaata ka meie töömaleva pildigaleriid: