Saue Noortekeskus sai kevadel 21-aastaseks. See tähendab, et astusime sel sügisel sisse oma 22. hooaega. Uus hooaeg on kaasa toonud mõned muutused. Esiteks on pikalt puhkuselt tagasi meie juhataja Kristi ja teiseks on parematele jahimaadele suundunud paar noortejuhti, kelle asemel on ametisse asunud uued verivärsked tegijad.

Eelmisest aastast alates koordineerib Saue Noortekeskus peaaegu kogu avatud noorsootööd Saue vallas. Lisaks suurele peamajale Sauel haldame me ka noortetube Haibas, Riisiperes ja Turbas. Viimased ruumid on praegu küll remondis ning ootame, et saaksime jälle tegutsema asuda. Silmapiirile oleme haaranud Laitse noored, et sealse seltsimaja uue perenaisega koostöös ka neile rohkem tähelepanu pöörata. Tulevikumõtted liiguvad Laagri ja Hüüru maadel…

Septembrist alates on Saue, Haiba ja Riisipere noortekeskused avatud. Riisiperes asus tööle uus noortejuht Karini, kes on läbi ja lõhki kohalik tüdruk, lapsest peale Riisiperes kasvanud ning tunneb iga last ja tema tagalat kui oma häid tuttavaid. Tema esimesed toredad tähelepanekud uuel töökohal olid sellised, et lapsed, kes muidu külavahel justkui ulakad tundusid, muutusid noortetoas järsku tublideks ja tragideks tegijateks. Ka Saue Noortekeskuses toimetab sügisest alates uus tegija Rainer, kes õpib Tallinna Ülikoolis sotsiaaltööd ning kelle huvid on eelkõige korvpall, muusika ja kõikvõimalikud kunstistiilid. Esimesed päevad Haiba noortetoas on näidanud, et suure valla lapsed valla erinevates äärtes on ikka täitsa erinevad. Haiba noortekeskuses ei ole oma kohalikku noortejuhti – seal käivad Saue Noortekeskuse noortejuhid kordamööda. Ühelt poolt on võibolla kahju, et neil ei ole sellist tuttavat kohalikku, kes nende kõigi hingeeluga kursis on, kuid teisest küljest on jälle positiivne, et kaugemalt tulijal puuduvad kohalikud eelarvamused. Kaugemalt tulija oskab olukorda vaadata teise pilguga ning hinnata, mida ja milliseid vahendeid oleks noortele juurde vaja ja missuguseid võimalusi võiks neile veel pakkuda. Sama liikumismudeli järgi asume liikuma ka Turbas, Laitses ja teistes valla piirkondades. Sel ja järgmisel aastal aitab sellele liikumisele tublisti kaasa osalemine Saue koostöögrupis, mida rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu. Sellesse koostöögruppi kuuluvad lisaks Saue vallale veel ka Saku, Harku, Kohila ja Lääne-Harju vallad ning üheks uuenduslikuks meetmeks on kokku lepitud mobiilsed noorsootöötajad, kes toimetavad kõikides nimetatud omavalitsustes, et tagada parem noorsootöö teenuse kättesaadavus valla väiksemates ja kaugemates piirkondades.

Tänu Eesti Noorteühenduste Liidu toetusele alustame 30. septembril uue projektiga „Mobiilsed noortepäevad.“ See tähendab kokkuvõtlikult seda, et kord kuus esmaspäeval sõidab seltskond noortejuhte Sauelt mõnda väiksemasse kohta ning korraldab seal noortele mobiilse noortepäeva täis erinevaid töötube, tegevusi, mänge, suhtlemist ja kõikvõimalikku infot noortele. Esimene selline noortepäev toimub 30. septembril Riisiperes. Oktoobris oleme Haibas, novembris Turbas, detsembris Laitses. Uuel aastal uue hooga – siis plaanime jõuda ka Laagrisse ja Hüüru. Kui mobiilsed noortepäevad saavad positiivset vastukaja, siis jätkame nendega kindlasti ka edaspidi.

Sel hooajal võtame suurema luubi alla noorteinfo ja selle teadlikuma edastamise noortele. Noorteinfo alla käib igasugune info, mis noori puudutab ja neid huvitab, kuid siiski peaks selle edastamine suures vallas olema teadlik planeeritud tegevus mitte vaid noorte küsimistel baseeruv juhuslik suhtlus. Selle parendamiseks ja muutmiseks planeerime teavitus-koolituspäeva valla noorsootöötajatele ja koolides toimetavatele huvijuhtidele. Kindlasti on noorteinfo edastamiseks edaspidi abiks ka vastloodud Saue valla äpp, kus kindlasti hakkab ilmuma ka noortekeskuse info.

Koostöös kõikide noortevaldkonna spetsialistidega Saue vallas alustame peagi ka ülevallalise noorsootöö tegevuskava koostamist. Et sihid oleks selged ja me kõik saaksime ühtmoodi aru, kuhu ja miks me liigume ning kuidas nende sihtideni kõige efektiivsemalt jõuda.

Meie noortekeskused on tegevustest tulvil – ootame Teid!

Leave a Reply