Tegevused

Noorte heaolu spetsialist

By märts 6, 2024 aprill 24th, 2024 No Comments

Rando Proomet alustas Saue Noortekeskuses noorte heaolu spetsialistina tööd 1. veebruaril. Selle aja jooksul on ta end kurssi viinud kõigega, mis on tööks vajalik, koolitustel käinud, kolleegide ja asutustega tutvunud ning teinud kõik selleks, et oleks vajaminev olemas.
Lisaks see on oluline samm, mille kaudu saab paremini toetada vallas elavaid noori, eriti neid, kes võivad olla olukorras, kus nad ei osale hariduses, tööturul ega koolitustel.
Noorte heaolu spetsialist on mitmekülgne professionaal, kes pühendub noorte toetamisele erinevates valdkondades. Ta pakub individuaalset nõustamist noortele ja nende eestkostjatele. See aitab noortel leida haridus- ja koolitusvõimalusi.
Lisaks saab uus noorte heaolu spetsialist toetada karjääriplaneerimist ning luua ühendusi kohalike organisatsioonide ja ettevõtetega.
Kõik mainitu ja teised lisategevused aitavad tagada mitmekesiseid võimalusi noorte arenguks ning saavutada neil läbi toetava ja mõistva protsessi oma eesmärke.
Rando Proomet ütleb, et ta tõi noorte heaolu spetsialisti ametisse astudes töösse kaasa kogemused töötukassa koolitajana ja ERASMUS+ projektide noortejuhina. „Näen, kuidas need kogemused aitavad mul paremini näha ja ära tunda takistusi, millega noor oma elus kokku puutub,“ lisab ta ja jätkab, et on töös märganud, et kui inimene näeb, et barjäärid on ületatavad ja et ta pole neis väljakutsetes üksi, võib toimuda tõeliselt transformatiivne isiklik areng, mis viib paratamatult selleni, et inimene kogeb oma elu tähendusrikkamana.
Rando on pühendunud sellele, et aidata Saue valla noortel liikuda oma potentsiaali suunas ja luua positiivne tulevik. Ta kutsub noori, nende peresid ja kogukonda üles olema avatud koostööle ning jagama ideid ja mõtteid noorte heaolu parandamiseks.
Rando Proomet on pärit Tallinnast – põhikooli lõpetas Arte Gümnaasiumis ja keskkooli Pelgulinna Gümnaasiumis -, aga ta peab ka Raplamaad enda kodukohaks, kuna suure osa lapsepõlvest veetis seal metsade ja põldude vahel.
Rando arvab, et noorena, koolieas, oli ta pigem pisut nohiklik, kuna talle meeldis väga lugeda entsüklopeediaid, vaadata dokumentaalfilme ja mängida arvutimänge.
Pärast gümnaasiumi lõpetamist õppis Rando mõnda aega Eesti Kunstiakadeemias ja oli kaitseväes.
Saanud kogemusi müügi alal, sai ta paremini aru, millist tööd teha tahab, ja läks 2017. aastal õppima Tallinna Ülikooli andragoogika erialale, mille kolm aastat hiljem lõpetas.
Rando otsustas kandideerida noorte heaolu spetsialisti ametikohale, sest tundis, et ta teadmised, kogemused ja hoiakud noorte arengu toetamisel said sellises tööpakkumises ideaalselt kokku.
Noortekeskuses alustas Rando tööd 1. veebruaril.
Rando usub, et ees ootab palju võimalusi enda võimeid ja oskuseid rakendada ning selle käigus teisi inimesi abistada.
Töövälisel ajal käib Rando igapäevaselt enda rõõmsameelse ja energilise koerapreili Oliviaga jalutamas ja mängimas. Kui aega leiab, osaleb lukumaadluse ehk Brasiilia jiu-jitsu trennis. Ta kohtub igal pühapäeval ka enda imetoreda koguduse grupiga, kes teda toetavad ja innustavad.

Võta julgelt temaga ühendust:

e-mail: rando.proomet@sauenoortekeskus.ee
tel. 5199 1134

Saue Noortekeskus, Koondise 20, Saue vald

Leave a Reply